Anmeldeschluss

14. Januar 2022
Neuer Anmeldeschluss: 18. Februar 2022

Online-Jurysitzung

11. – 13. März 2022

Bekanntgabe der Shortlist

29. März 2022

Bekanntgabe der Winner

11. April 2022
Neuer Termin: 04. April 2022

Bekanntgabe des Best of Best

06. Juni 2022

Ausstellungseröffnung

06. Juni 2022
Officina 3, Via Tortona 31